حداقل هزینه ی خوردن غذای سلامت

غذاي سلامت

حداقل هزينه ي خوردن غذاي سلامت ، چقدر است؟

7/28 دلار در هفته
3/17 دلار در هفته
10/46 دلار در هفته
12/39 دلار در هفته

طبق مطالعه انجام شده توسط دانشگاه واشنگتن ، اگر آمريكايي ها بخواهند طبق توصيه USDA (وزارت كشاورزي آمريكا ) غذاي سالم بخورند ، حداقل 7/28 دلار در هفته هزينه خواهد داشت.

منبع:  msnbc.com

How much more does it cost to eat healthy?

$7.28 per week
$3.17 per week
$10.46 per week
$12.39 per week

A ) is correct. According to a study by the University of Washington, if Americans are trying to eat healthy as recommended by the USDA, it’s going to cost at least $7.28 more per week.


ارسال دیدگاه


بلاکفا