حق‌ ثبت‌ اختراع‌ های استیو جابز

استیو جابز

استیو جابز چند حق‌ ثبت‌ اختراع‌ داشت؟

25
50
100
300

استیون پی جابز در بین گروهی از مخترعان که بیش از 300 حق‌ ثبت‌ اختراع‌ دارند ، لیست شده است. حق‌ ثبت‌ اختراع‌ ها برای اختراعات مختلفی شامل موارد زیر هستند: بسته بندی مقوایی ، مانیتورها ، موش واره ها ، کی بورد ها ، کامپیوتر ها و پله کان ها .

منبع:  nytimes.com

How many patents did Steve Jobs have?

25
50
100
300

D) is correct. Steven P. Jobs is listed among a group of inventors for over 300 patents. The patents are for a variety of inventions including: cardboard packaging, monitors, mice, keyboards, computers, and staircases.


ارسال دیدگاه


بلاکفا