حل مکعب روبیک با کمترین حرکت

مكعب روبيك

كمترين تعداد حركات براي حل مكعب روبيك كدام است؟

13 حركت
104 حركت
67 حركت
20 حركت

شايد حل مكعب روبيك كاري نشدني به نظر برسد هر چند اين معما در هر شرايطي مي تواند در 20 حركت حل شود.

منبع:  discovermagazine.com

What is the minimum number of moves to solve a Rubik’s cube?

13
104
67
20

D) is correct. The Rubik's cube may seem a near impossibility; however, the puzzle could be solved in 20 moves from any configuration.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا