حیوانی با سه قلب

قلب

کدام حیوان سه قلب دارد؟

نهنگ آبی
فیل
کرم خاکی
اختاپوس

اختاپوس ها سه قلب دارند. دو قلب شاخه ای که خون را به دو آبشش پمپاژ می کنند در حالیکه سومی یک قلب سیستماتیک است که خون را به بدن پمپاژ می کند.

منبع:  Wikipedia

Which animal has three hearts?

Blue whale
Elephant
Earthworm
Octopus

D) is correct. Octopuses have three hearts. Two branchial hearts pump blood through each of the two gills, while the third is a systemic heart that pumps blood through the body.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا