داستان دو شهر

مطالعه

دو شهر کتاب "داستان دو شهر" اثر دیکنز کدام است؟

پاریس و لندن
روم و پاریس
لندن و نیویورک
دوبلین و لندن

داستان دو شهر در دوران انقلاب فرانسه در لندن و پاریس اتفاق می افتد.

منبع:  Wikipedia

What are the two cities in Dickens' A Tale of Two Cities?

Paris and London
Rome and Paris
London and New York
Dublin and London

A) is correct. A Tale of Two Cities takes place during the French Revolution in London and Paris.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا