درازای پل دروازه طلایی

پل دروازه طلایی

درازای پل دروازه طلایی چقدر است؟

1337 پا
2300 پا
5912 پا
8981 پا

پل دروازه طلایی یا گلدن گیت 1.7 مایل (2.7 کیلومتر) یا 8981 پا درازا دارد و در بلندترین نقاطش 746 پا (227.3 متر) ارتفاع دارد.

منبع:  pbs.org

How long is the Golden Gate Bridge?

1,337 feet
feet 2,300
feet 5,912
feet 8,981

D) is correct. The Golden Gate Bridge is 1.7 miles (2.7 kilometers) or 8,891 feet long and 746 feet (227.3 meters) tall at its highest points.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا