درازترین چشم ها در جهان

درازترين چشم

كدام حيوان درازترين چشم ها در جهان را دارد؟

وال
فيل
ده پا
ميمون شبگرد هندي‌

درازترين چشم هاي اندازه گيري شده در بين حيوانات مربوط به يك ده پاي بسيار بزرگ بود. درازي آن ها 10/5 اينچ در حدود اندازه يك توپ بسكتبال بود.

منبع:  npr.org

What animal has the largest eyes in the world?

Whale
Elephant
Squid
Tarsier

C) is correct. The largest measured eyes of any animal were those of a colossal squid. They were 10.5 inches across, about the size of a basketball.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا