درصد کوه های زمین

کوهستان

چه مقدار از زمین با کوه ها پوشیده شده است؟

4%
15%
27%
38%

تخمین زده می شود که 27 درصد از زمین با کوه ها پوشیده شده است و حدود 718 میلیون نفر در مناطق کوهستانی زندگی می کنند.

منبع:  fao.org

How much of the world is covered by mountains?

4%
15%
27%
38%

C) is correct. It is estimated that about 27 percent of the world is covered by mountains, and there are about 718 million people who live in mountainous areas.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا