در کوهان شتر ذخیره می شود

شتر

در كوهان شتر چه چيزي ذخيره مي شود؟

چربي
آب
الكتروليت
غذا

در كوهان شتر چربي ذخيره مي شود. اين چربي در زمان هاي كميابي غذا ، غذاي حيوان است. هنگاميكه شتر كاملا تغذيه كند، كوهان كوچك خواهد شد. آب در جريان خون شتر ذخيره مي شود.

منبع:  loc.gov

What is stored in a camel's hump?

Fat
Water
Electrolytes
Food

A) is correct. Fat is stored in a camel’s hump. It is nourishment for the animal in times of food scarcity. Once the camel is properly fed, the hump will diminish. Water is stored in the camel’s bloodstream.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا