دمای قطب جنوب

قطب جنوب

ميانگين دما در قطب جنوب چقدر است؟

56- درجه
67- درجه
19- درجه
32- درجه

ميانگين دماي سالانه در قطب جنوب منفي 56/45 درجه فارنهايت است. بالاترين دمايي كه تاكنون در آنجا ثبت شده است 7/5 درجه فارنهايت در 27 دسامبر 1978 و پايين ترين دما منفي 117 درجه فارنهايت در 23 ژوئن 1982 بوده است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is the average temperature at the South Pole?

-56 degrees
-67 degrees
-19 degrees
-32 degrees

A ) is correct. The average yearly temperature at the South Pole is -56.45 °F. The highest temperature ever recorded there was 7.5 °F on December 27, 1978, and the lowest was -117.0 °F on June 23, 1982.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا