دوربین های ربات کنجکاوی سیار ناسا

کنجکاوی سیار

روی ربات کنجکاوی سیار ناسا چند دوربین است؟

42
9
17
33

ربات کنجکاوی از 17 دوربین برای گرفتن تصاویر با کیفیت بالا و فیلم برداری سیاه و سفید ، رنگی و استریو سه بعدی از مناظر مریخ ، استفاده می کند.

منبع:  wired.com

How many cameras are on NASA's Curiosity Rover?

42
9
17
33

C) is correct. Curiosity uses 17 cameras to shoot high-quality photos and videos of the Martian landscape in black-and-white, color, and 3-D stereo.


ارسال دیدگاه


بلاکفا