دوره حاملگی فیل ها

فیل

فیل ها چه مدت حامله هستند؟

14 ماه
16 ماه
22 ماه
26 ماه

حاملگی در فیل ها معمولا 22 ماه طول می کشد. این دوران حاملگی طولانی توسط پنج کیسه جداگانه میسر می شود و به جنین زمان بیشتری برای رشد کردن علی الخصوص مغز ، می دهد.

منبع:  Wikipedia

How long are elephants pregnant?

14 months
16 months
22 months
26 months

C) is correct. Gestation in elephants typically lasts 22 months. This long pregnancy period is maintained by five separate corpus luteums and gives the fetus more time to develop, particularly the brain.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا