رئیس جمهور تئودور و فرانکلین روزولت

نشان رياست جمهوري آمريكا

رئيس جمهور تئودور و فرانكلين روزولت با هم چه نسبتي داشتند؟

دايي و خواهرزاده
برادر
پسر خاله
پدر و پسر

آن ها پسرخاله بودند. فرانكلين روزولت از الگوي پنجمين پسرخاله اش تئودور پيروي كرد وقتي كه او وارد سياست شد و در انتخابات مجلس سناي نيويورك در سال 1910 پيروز شد و بعدا سي و دومين رئيس جمهور آمريكا شد.

منبع:  whitehouse.gov

How were Presidents Theodore and Franklin Roosevelt related?

Uncle and nephew
Brothers
Cousins
Father and son

C) is correct. They were cousins. Franklin D. Roosevelt followed his fifth cousin Theodore's example when he entered politics and won election to the New York State Senate in 1910 and later became the 32nd President.


ارسال دیدگاه


بلاکفا