راه رفتن روی ماه

ماه

چند نفر روی کره ماه راه رفته اند؟

3
6
12
15

تنها 12 نفر تاکنون روی سطح کره ماه راه رفته اند. نیل آرمسترانگ اولین نفری بود که در بیست و یکم جولای 1969 روی کره ماه قدم گذاشت.

منبع:  nasa.gov

How many people have walked on the moon?

3
6
12
15

C) is correct. Only 12 people have ever walked on the surface of the moon. Neil Armstrong was the first person to step on the moon on July 21, 1969.


ارسال دیدگاه


بلاکفا