رنگ اولیه کفش های دوروثی

کفش های دوروثی

کفش ها در جادوگر شهر اوز در ابتدا چه رنگی بودند؟

قرمز
سیاه
نقره ای
طلایی

کفش های قرمز دوروثی در ابتدا نقره ای بودند هنگامی که در کتاب های اوز بودند تا زمانیکه رئیس MGM ، لوئیز بی میر تشخیص داد که تولید فیلم رنگی از رنگ قرمز بهره خواهد برد.

منبع:  imdb

What color were the slippers in the Wizard of Oz originally?

Red
Black
Silver
Gold

C) is correct. Dorothy's ruby slippers were originally silver as they were in the Oz books until MGM chief Louis B. Mayer realized that the Technicolor production would benefit from the red color.


ارسال دیدگاه


بلاکفا