رنگ زبان زرافه

زرافه

زبان زرافه چه رنگی است؟

صورتی
قهوه ای
آبی
سبز

زبان دراز زرافه ، آبی سیاه است که بعضی معتقدند که برای حفاظت از نور خورشید است.

منبع:  sandiegozoo.org

What color is a giraffe's tongue?

Pink
Brown
Blue
Green

C) is correct. A giraffe's long tongue is blue-black in color, which some think is for protection from the sun.


ارسال دیدگاه


بلاکفا