رنگ کهکشان راه شیری

كهكشان راه شيري

كهكشان راه شيري چه رنگي است؟

بنفش
سفيد
آبي
توسي

كهكشان راه شيري از اكثر كهكشان هاي مارپيچي‌ قرمزتر است اما وقتي كه با بازو هاي آبيش تركيب مي شود ، رنگ كلي آن سفيد است.

منبع:  discovery.com

What color is the Milky Way?

Purple
White
Blue
Gray

B) is correct. The Milky Way is redder than most spiral galaxies, but when combined with its blue arms, its overall color is white.


ارسال دیدگاه


بلاکفا