رنگ گرین کارت ها

گرين كارتها

آيا گرين كارتها واقعا سبز هستند؟

كارتهاي اقامت دائم آمريكا كه معمولا با نام گرين كارت شناخته ميشوند چون از سال 1946 تا سال 1964 سبز بوده اند. اين كارتها رنگهاي مختلفي داشته اند اما از سال 2010 دوباره سبز رنگ شده اند.

منبع:  Ask Encyclopedia

Are green cards actually green?

The US Permanent Resident Card is commonly known as the green card because it was green in color from 1946 to 1964. The card has been a variety of colors but was reverted back to green in 2010.
نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها,

ارسال دیدگاه


بلاکفا