سبکترین وزن در بکس حرفه ای

دستکش بکس

کلاس سبکترین وزن در بکس حرفه ای کدام است؟

پر وزن
کاه وزن
وزن میانی
مگس وزن

کلاس سبکترین وزن در بکس حرفه ای با نام کاه وزن ،‌ کمترین وزن با مینی مگس وزن شناخته می شود. آن بکسورهایی را که بیش تر 105 پوند نیستند را شامل می شود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is the lowest weight class in professional boxing?

Featherweight
Strawweight
Welterweight
Flyweight

B) is correct. The lowest weight class in professional boxing is known as strawweight, minimumweight, or mini flyweight. It classifies boxers who weigh no more than 105 pounds.


ارسال دیدگاه


بلاکفا