سخنرانی من یک رویا دارم مارتین لوتر کینگ

مارتين لوتر كينگ

در چه سالي سخنراني من يك رويا دارم مارتين لوتر كينگ انجام شد؟

1961
1963
1965
1968

مارتين لوتر كينگ در يك رژه در واشينگتن براي كار و آزادي در واشينگتن دي سي در 28 آگوست 1963 سخنراني من يك رويا دارم را انجام داد.

منبع:  Wikipedia

What year was MLK's 'I Have a Dream' speech delivered?

1961
1963
1965
1968

B) is correct. Martin Luther King, Jr. delivered his "I Have a Dream" speech at the March on Washington for Jobs and Freedom in Washington, DC on August 28, 1963.


ارسال دیدگاه


بلاکفا