سریال سپیده دم

سپيده دم

ادوارد از بل لا مي خواست تا به كدام دانشگاه برود؟

يل
هاروارد
دارتموث
پرينستون

در سريال سپيده دم ، ادوارد مي خواهد تا بل لا به دارتموث برود. او سعي مي كند تا او را راضي كند تا درخواستي را حتي بعد از پذيرفته شدنش در دانشگاه آلاسكا پر كند.

منبع:  Twilight Saga: Eclipse

What college did Edward want Bella to attend?

Yale
Harvard
Dartmouth
Princeton

C ) is correct. In the Twilight series, Edward wants Bella to attend Dartmouth. He tries to convince her to fill out applications even after getting accepted to the University of Alaska.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا