سریع ترین قطار هوایی آمریکا

قطار هوایی

سرعت سریع ترین قطار هوایی در آمریکا چقدر است؟

76 مایل در ساعت
83 مایل در ساعت
115 مایل در ساعت
128 مایل در ساعت

پارک "ماجراجویی بزرگ شش پرچمی" نیوجرسی ، میزبان سریع ترین قطار هوایی در آمریکا است. نیروی محرکه هیدرولیکی "کینگ دا کا" شما را تا سرعت 128 مایل در ساعت به جلو می راند.

منبع:  sixflags.com

How fast is the fastest roller coaster in the US?

76 mph
83 mph
115 mph
128 mph

D) is correct. New Jersey's Six Flags Great Adventure is host to the fastest roller coaster in the United States. Kingda Ka's hydraulic launch propels you to speeds of 128 mph.


ارسال دیدگاه


بلاکفا