سریع ترین کوسه

کوسه

سریع ترین کوسه کدام است؟

کوسه سفید عظیم
کوسه گاوی
شورت فین ماکو
کوسه ببری

شورت فین ماکو با سرعتی تا 22 مایل در ساعت ، سریع ترین کوسه جهان است.

منبع:  discovery.com

What's the fastest shark?

Great White
Bull Shark
Shortfin Mako
Tiger Shark

C) is correct. The Shortfin Mako is the world's fastest shark with speeds up to 22 miles per hour.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا