سفر مشعل المپیک ۲۰۱۲

مشعل المپیک

مشعل المپیک برای االمپیک 2012 چه مسافتی را سفر کرد؟

8000 مایل
20000 مایل
13000 مایل
5000 مایل

برای المپیک 2012 لندن ، مشعل 8000 مایل سفر کرد . آن از 1000 شهر ، شامل بریستول ، کاردیف ،‌ لیورپول ، بلفست ،‌ آبردین و نیوکاسل ، در 70 روز گذشت.

منبع:  totalprosports.com

How far did the Olympic torch travel for the 2012 Olympics?

8,000 miles
20,000 miles
13,000 miles
5,000 miles

A) is correct. For the 2012 London Olympics, the torch traveled 8,000 miles. It passed through 1,000 cities in 70 days, including Bristol, Cardiff, Liverpool, Belfast, Aberdeen, and Newcastle.


ارسال دیدگاه


بلاکفا