سموئل کلمنس

سموئل كلمنس

كدام نويسنده در ابتدا سموئل كلمنس ناميده مي شد؟

لوئيس كارول
مارك تواين
پي جي ودهوس
كارل سندبرگ

مارك تواين با نام سموئل لانگ هورن كلمنس متولد شد. او قبل از اينكه نام مارك تواين را انتخاب كند از دو لقب استفاده كرد. او براي پيش نويس هاي طنز نام جاش را امضاء كرد و براي يك سري از نامه ها از نام توماس جفرسون اسنادگرس استفاده كرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What famous writer was originally named Samuel Clemens?

Lewis Carroll
Mark Twain
P G Wodehouse
Carl Sandburg

B ) is correct. Mark Twain was born Samuel Langhorne Clemens. He used two pen names before deciding on Mark Twain. He signed humorous sketches Josh and used Thomas Jefferson Snodgrass for a series of letters.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها

ارسال دیدگاه


بلاکفا