سن ماه

ماه

ماه چند سالش است؟

4/3 ميليارد ساله
5 ميليارد ساله
825 ميليون ساله
2/5 ميليارد ساله

ماه زمين معمولا 4/53 ميليارد ساله تخمين زده مي شود ،‌ اما تحقيقات اخير نشان مي دهد كه ماه احتمالا كمي جوان تر در حدود 4/3 ميليارد ساله است.

منبع:  discovery.com

How old is the moon?

4.3 billion years old
5 billion years old
825 million years old
2.5 billion years old

A ) is correct. Earth's moon is usually estimated to be 4.53 billion years old, but recent research suggests it may be slightly younger at 4.3 billion years old.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا