سن ملکه الیزابت دوم در تاج گذاری

ملکه الیزابت دوم

ملکه الیزابت دوم هنگام تاج گذاری چند ساله بود؟

22
24
27
31

ملکه الیزابت دوم در بیست و هفت سالگی در دوم ژوئن سال 1953 در وست مینستر ابی تاج گذاری کرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How old was Queen Elizabeth II when she was crowned?

22
24
27
31

C) is correct. Queen Elizabeth II was crowned at the age of 27 on 2 June, 1953 in Westminster Abbey.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا