سن نمایندگی مجلس سنا

کاخ سفید

حداقل سن برای نماینده مجلس سنای آمریکا شدن چقدر است؟

20
25
30
35

حداقل سن برای نماینده یا نامزد مجلس سنای آمریکا شدن ، سی سالگی است. این قانون در قانون اساسی آمریکا وجود دارد.

منبع:  Wikipedia

What is the minimum age to become a US Senator?

20
25
30
35

C) is correct. The minimum age, or age of candidacy, for United States Senators is 30 years old. This rule is set in the United States Constitution.


ارسال دیدگاه


بلاکفا