سگ ملکه انگلیس

سگ

ملکه انگلیس چه نوع سگی دارد؟

نژاد جک راسل
کرگی
پشمالو
گری هوند

در حال حاضر ،‌ ملکه سه کرگی با نام های مونتی ،‌ ویلو و هالی و سه دورگیس با نام های سیدر ، کندی و ولکان ، دارد.

منبع:  royal.gov.uk

What type of dog does the Queen of England have?

Jack Russell Terrier
Corgi
Spaniel
Greyhound

B) is correct. Currently, the Queen owns three corgis: Monty, Willow, and Holly and three dorgis: Cider, Candy, and Vulcan.


ارسال دیدگاه


بلاکفا