سگ های دلمیشن و آتش نشانی

سگ دلمیشن

چرا سگ های دلمیشن ، سگ های آتش نشانی شدند؟

آن ها در رفتن و آوردن چیز ها خوب هستند.
آن ها از اسب ها محافظت می کنند.
به خاطر حس بویایی شان
آن ها کاملا قابل رویت هستند

ماشین های آتش نشانی در ابتدا در سال های 1800 كالسكه‌ های اسبی بودند. در آن زمان اسب ها و تجهیزات هدفی برای سرقت بودند. سگ های دلمیشن برای حفاظت از ایستگاه آتش نشانی و اسب ها بکار گرفته شدند.

منبع:  mentalfloss.com

Why did Dalmatians become firehouse dogs?

They're good at fetch
They protect horses
Their sense of smell
They're highly visible

B) is correct. Fire engines were originally horse-driven carriages in the 1800s. During this time, horses and equipment were a target for thievery. Dalmatians were used to guard the firehouse and horses.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا