شاهزاده هملت

هملت

هملت شاهزاده كدام كشور بود؟

انگليس
دانمارك
فرانسه
بلژيك

هملت شكسپير ، شاهزاده دانمارك بود.

منبع:  Ask Encyclopedia

What country was Hamlet prince of?

England
Denmark
France
Belgium

B) is correct. Shakespeare's Hamlet was the prince of Denmark.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا