شمارش معکوس ۴۰ موسیقی برتر

خواننده

چه کسی در ابتدا مجری برنامه شمارش معکوس 40 موسیقی برتر آمریکایی بود؟

ریک دیس
کیسی کاسم
شدو استیونز
رابان سیکرست

کیسی کاسم به همراه دوستش دان باستانی برنامه 40 رادیو برتر را در سال 1970 تولید کرد. کاسم مجری برنام در دهه هشتاد بود و از سال 1989 تا 2004 هم به مجری گری بازگشت.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who originally hosted the American Top 40 music countdown?

Rick Dees
Casey Kasem
Shadoe Stevens
Ryan Seacrest

B) is correct. Casey Kasem created the American Top 40 radio with his friend, Don Bustany, in 1970. Kasem hosted the show through the 1980s and returned to host from 1989 until 2004.


ارسال دیدگاه


بلاکفا