شهرت مونا لیزا

مونا لیزا

مونا لیزا چگونه مشهور شد؟

نقاشی درخشان
او نجیب زاده بود
آن باعث یک رسوایی شد
آن دزدیده شد

زمانیکه مونا لیزا در سال 1911 از موزه لوور دزدیده شد ، یک نقاشی گمنام بود. زمانیکه در سال 1913 برگردانده شد، یک شور رسانه ای بین المللی با هزار نفر خواستار دیدنش ، بود.

منبع:  smithsonianmag.com

How did the Mona Lisa become famous?

Fluorescent paint
She was nobility
It caused a scandal
It was stolen

D) is correct. When the Mona Lisa was stolen from the Louvre in 1911, it was an obscure painting. By the time it was recovered in 1913, it was an international media sensation with thousands wanting to see it.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا