صدای بارت سیمپسون

بارت سیمپسون

چه کسی صدای بارت سیمپسون را در می آورد؟

سث مک فارلین
یردلی اسمیث
نانسی کت رایت
مت گرونینگ

نانسی کت رایت صدای بارت سیمپسون را خانواده سیمپسون ها در می آورد. این نمایش بیش از 20 فصل در تلویزیون بوده است ، که آن را طولانی ترین نمایش دارای نمایش نامه در تاریخ تلویزیون کرده است.

منبع:  thesimpsons.com

Who does the voice of Bart Simpson?

Seth McFarlane
Yeardley Smith
Nancy Cartwright
Matt Groening

C) is correct. Nancy Cartwright plays the voice of Bart Simpson on The Simpsons. The show has been on television for more than 20 seasons, making it the longest running scripted show in television history.


ارسال دیدگاه


بلاکفا