علت وز وز زنبور ها

زنبور

چرا زنبورها وز وز می کنند؟

لرزش گرده ها
بال زدن سریع
ارتباط گروهی
فراخوان جفت گیری

حرکت سریع بال های زنبور چیزی است که صدای مشخص وز وز را تولید می کند. چهار بال بیش از یازده هزار بار در یک دقیقه حرکت می کنند که به زنبورها توانایی پرواز پانزده مایل در ساعت را می دهد.

منبع:  discovermagazine.com

Why do bees buzz?

Pollen vibration
Rapid wingbeats
Swarm communication
Mating call

B) is correct. The rapid movement of bee wings is what makes the distinct buzzing sound. The four wings move more than 11,000 times a minute, allowing bees to fly 15 miles per hour.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا