علت چشمان قرمز در عکس

عکس چشم های قرمز

چه چیزی باعث چشم های قرمز در عکس ها می شود؟

کم شدن آب بدن
خطای دوربین
بازتاب شبکیه چشم
بیش از حد در معرض بودن

چشمان قرمز در واقع به دلیل عملکرد نور در شبکیه چشم ایجاد می شود. نور قرمز از رگهای تغذیه کننده چشم ناشی می شود.

منبع:  howstuffworks.com

What causes red eye in photos?

Dehydration
Camera error
Retina reflection
Overexposure

C) is correct. Red eye is actually caused by the action of light on the retina. The red color is from the blood vessels nourishing the eye.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا