عنوان اولیه کتاب کشتن مرغ مقلد

مرغ مقلد

عنوان اولیه کتاب کشتن مرغ مقلد چه بود؟

پرواز سهره ها
اتیکایی
دیده بان کوچک
در شهر میکوم

این کتاب در ابتدا ، اتیکایی نام داشت ، اما هارپر لی آن را دوباره نام گذاری کرد تا داستانی که ورای تصویر شخصیت داستان بود را انعکاس دهد.

منبع:  Ask Encyclopedia

What was the original title of To Kill a Mockingbird?

The Flight of Finches
Atticus
Little Scout
In the Town of Maycomb

B) is correct. The book was initially titled Atticus, but Harper Lee renamed it to reflect a story that went beyond a character portrait.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا