غذای فلورنتین

آشپز کوچولو

کدام ماده اولیه یک غذا را فلورنتین می کند؟

پیاز
پنیر
اسفناج
تخم مرغ

در حالیکه فلورنتین می تواند به معنی هر دست پختی از فلورنس ایتالیا باشد ، این عبارت بیشتر برای توصیف غذاهایی که اسفناج دارند به کار برده می شود.

منبع:  lovetoknow.com

What ingredient makes a dish Florentine?

Onions
Cheese
Spinach
Eggs

C) is correct. While Florentine can mean any cuisine from Florence, Italy, the term is more commonly used to describe dishes that have spinach in them.


ارسال دیدگاه


بلاکفا