قدرت اراده و زمان روز

متفکر

در چه زمانی از روز قدرت اراده انسان ، قوی تر است؟

صبح
شب
بعد از ظهر
غروب

صبح بهترین زمان روز برای قدرت اراده تشخیص داده شده است. اتفاقی نیست که بسیاری از مدیران برجسته روزشان را با سحرخیزی آغاز می کنند.

منبع:  businessinsider.com

What time of day is a person's willpower the strongest?

Morning
Noon
Afternoon
Evening

A) is correct. The morning has been found to be the best time of day for willpower strength. It’s no accident that many top executives start their day as early birds.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا