قد یک هابیت

هابيت

قد يك هابيت چقدر است؟

2/5 پا
3/6 پا
3/1 پا
4/11 پا

در پيش درآمد(معرفي) ارباب حلقه ها ،جي آر آر توكين توصيف مي كند كه متوسط قد يك هابيت سه پا و شش اينچ است.

منبع:  Ask Encyclopedia

How tall is a hobbit?

2'5
3'6
3'1
4'11

B ) is correct. In the prologue to The Lord of the Rings, J.R.R. Tolkien describes the average height of a Hobbit as three feet and six inches.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا