قد چوباکا

چوباکا

قد چوباکا چقدر بود؟

6 پا و 7 اینچ
7 پا و 3 اینچ
7 پا و 8 اینچ
8 پا و 2 اینچ

قد چوباکا 7 پا و 3 اینچ است. این نقش توسط پیتر میهو که به خاطر قدش انتخاب شد، بازی شد.

منبع:  Ask Encyclopedia

How tall is Chewbacca?

6 feet, 7 inches
7 feet, 3 inches
7 feet, 8 inches
8 feet, 2 inches

B) is correct. Chewbacca is 7 feet, 3 inches tall. He was played by British actor Peter Mayhew, who was chosen for his height.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا