قیمت کوکا کولا در اولین تولید

كوكا كولا

در اولين توليد، كوكاكولا چه قيمتي داشت؟

يك سنت
پنج سنت
ده سنت
سيزده سنت

طبق گزارش كوكا كولا ، اولين توليد كوكا كولا در داروخانه جاكوب در آتلانتا با قيمت 5 سنت در سال 1886 فروخته شد كه به پول امروز حدود يك دلار مي شود.

منبع:  coca-cola.com

How much did the first serving of Coca-Cola cost?

One cent
Five cents
Ten cents
Thirteen cents

B) is correct. According to Coca-Cola, the first serving of Coke was sold at the Jacobs' Pharmacy in Atlanta for 5 cents in 1886, about a dollar in today's money.


ارسال دیدگاه


بلاکفا