کد سرویس مخفی رئیس جمهور اوباما

سرويس مخفي

كد سرويس مخفي رئيس جمهور اوباما چيست؟

رامبو
رنسانس
مرتد
راكي

كد سرويس مخفي رئيس جمهور اوباما، مرتد (Renegade ) است. ميشل اوباما با رنسانس شناخته ميشود و ماليا و ساشا، كدهايشان تابندگی (Radiance )و غنچه رز (Rosebud ) است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What is President Obama's Secret Service codename?

Rambo
Renaissance
Renegade
Rocky

C ) is correct. President Obama's Secret Service codename Renegade. Michelle Obama is known as Renaissance and Malia and Sasha are have the codenames Radiance and Rosebud.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا