کورنوکوپیا

كورنوكوپيا

كورنوكوپيا (ظرف ميوه ي به شكل شاخ) در ابتدا از چه چيزي ساخته مي شد؟

خاك رس
علف هاي بافته شده
شاخ بز
درخت فان حكاكي شده

كورنوكوپيا هاي باستاني از شاخ بز ساخته شده اند. كورنوكوپياهايي كه اخيرا بيشتر استفاده مي شوند معمولا سبدهايي از حصير بافته شده به شكل شاخ هستند.

منبع:  ehow.com

What were cornucopias originally made from?

Clay
Woven grasses
Goat horn
Carved birch tree

C ) is correct. Ancient cornucopias were made from a goat's horn. Cornucopias used more recently are typically baskets of straw woven into the shape of a horn.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها

ارسال دیدگاه


بلاکفا