لوگوفوبیا

لوگوفوبيا

لوگوفوبيا چيست؟

ترس از سروصدا
ترس از نام هاي تجاري
ترس از كلمات
ترس از ترك كردن

لوگوفوبيا ، ترس وسواسي از كلمات است.

منبع:  Dictionary.com

What is logophobia?

Fear of lumber
Fear of brand names
Fear of words
Fear of leaving

C ) is correct. Logophobia is the obsessive fear of words.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها

ارسال دیدگاه


بلاکفا