ماردی گریز

ماردي گريز

مراسم ماردي گريز در كجا آغاز شد؟

ريودوجانيرو ، برزيل
مصر باستان
رم باستان
پاريس ، فرانسه

ماردي گريز بوسيله مسيحان در رم ، با تركيب كردن جشن هاي بهاره غيرمسيحييان در تقويم كليسا براي آماده شدن براي روز توبه كاتوليك ها ، شروع شد.

منبع:  history.com

Where did Mardi Gras originate?

Rio de Janeiro, Brazil
Ancient Egypt
Ancient Rome
Paris, France

C) is correct. Mardi Gras was started by Christians in Rome to integrate pagan spring festivals into the church calendar leading up to Lent.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها

ارسال دیدگاه


بلاکفا