ماندگاری تواینکی

تواینکی

مدت زمان ماندگاری تواینکی چقدر است؟

هفت سال
نامحدود
25 روز
3 ماه

برخلاف تصور عمومی ، مدت زمان ماندگاری تواینکی نامحدود نیست اما برای 25 روز تازه باقی می ماند. راز ماندگاری آن ها کمی لبنیات در مواد اولیه است.

منبع:  Ask Encyclopedia

What’s the shelf life of a Twinkie?

7 years
Indefinite
25 days
3 months

C) is correct. Contrary to popular belief, the Twinkie does not have an indefinite shelf life but stays fresh for 25 days. The secret to their longevity is due to a lack of dairy in the ingredients.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, , ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا