مبدا بازی سنگ کاغذ قیچی

سنگ كاغذ قيچي

بازي سنگ كاغذ قيچي از كجا آمده است؟

آمريكاي مستعمره اي
فرانسه ي قرون وسطايي
چين باستان
ايتالياي رنسانسي

اولين استفاده از سنگ كاغذ قيچي را مي توان تا سلسله ي هان در چين (206 قبل از ميلاد تا 220 بعد از ميلاد) تعقيب كرد. امروزه ليگ هاي سنگ كاغذ قيچي ملي و بين المللي وجود دارند كه مسابقات سالانه را برگزار مي كنند.

منبع:  Ask Encyclopedia

Where did rock-paper-scissors come from?

Colonial America
Medieval France
Ancient China
Renaissance Italy

C) is correct. The first mention of rock-paper-scissors can be traced back to China's Han Dynasty (206 BC-220 AD). Today there are international and national rock-paper-scissors leagues that hold yearly tournaments.


ارسال دیدگاه


بلاکفا