مبدع hip hop

hip hop

چه كسي اصطلاح hip hop را ابداع كرد؟

Grandmaster Flash
Keith Cowboy
Tupac Shakur
Jam-Master Jay

خواننده رپ Keith Cowboy در اواخر دهه ي هفتاد براي تقليد صداي رژه سربازان بعد از پيوستن يك دوست به ارتش اصطلاح هيپ هاپ را ابداع كرد. او بعدا از اين صدا در اجراهايش استفاده كرد.

منبع:  Ask Encyclopedia

Who coined the term hip hop?

Grandmaster Flash
Keith Cowboy
Tupac Shakur
Jam-Master Jay

B ) is correct. Rapper Keith Cowboy came up with the term hip hop in the late seventies to mimic the cadence of marching soldiers after a friend joined the Army. He later incorporated the sound in his performances.

نوشته شده در : سوال روز

برچسب‌ها, ,

ارسال دیدگاه


بلاکفا