متوسط طول عمر یک مگس خانگی

مگس

متوسط طول عمر يك مگس خانگي چقدراست؟

24 ساعت
3 روز
6 ماه
2/5 هفته

مگس هاي خانگي بالغ معمولا حدود دو و نيم هفته زندگي مي كنند اما در دماهاي كم تا سه ماه مي توانند زنده بمانند. يك كرم مگس بعد از 24 ساعت كه تخمگذاري شد ، سر از تخم بيرون مي آورد.

منبع:  uri.edu

What's the average lifespan of a housefly?

24 hours
3 days
6 months
2.5 weeks

D ) is correct. Housefly adults normally live about two and a half weeks, but can survive up to three months at lower temperatures. A housefly maggot will hatch within 24 hours of being laid.


دیدگاه

2 برای “متوسط طول عمر یک مگس خانگی”

افزودن دیدگاه (+)

  1. طهورا گفت:

    سلام الان چندین روزه یک مگس سمج اومده تو خونم و هیچ جور بیرون نمیره نمیتونم هم بکشمش
    تحقیق کردم طول عمرش بیا یک تا سه هفته است
    منتظرم تا بمیره بلکه شرش کم بشه:))

ارسال دیدگاه


بلاکفا